Zwroty

Zwroty towarów

Reguły zwrotu towarów są ściśle określone w punkcie VIII regulaminu sklepu. Określa on uprawnienia do odstąpienia od umowy pomiędzy Konsumentem, a firmą ZAP project. Informacje podane poniżej są w znacznej części skróconą wersją zapisów VIII punktu regulaminu sklepu oraz ich wyjaśnieniem.

Klient będący Konsumentem (osoba nie prowadząca działalności gospodarczej, która kupiła towar w sklepie internetowym ZAP project i otrzymała paragon jako dowód zakupu, a nie fakturę VAT) ma możliwość odstąpić od umowy sprzedaży, czyli zwrócić zakupiony w naszym sklepie towar bez podania przyczyny, na ściśle określonych warunkach, w ciągu najpóźniej 14 dni od momentu, w którym konsument wszedł w posiadanie towaru, czyli np. odebrał przesyłkę. Zgodnie z powyższym Klienci, którzy dokonali zakupu „na fakturę VAT”, na której widnieje numer NIP Klienta, a forma działalności jego działalności jest ściśle związana z zakupionym przedmiotem, nie są objęci prawem do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. 

Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy powinno nastąpić na piśmie np. wysyłając email na adres bok@zapproject.pl jeszcze przed zwróceniem towaru. Zgłoszenie powinno zawierać wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedaży wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym zakup towaru w naszym sklepie np. otrzymany paragon (jeśli klient otrzymał paragon to należy go koniecznie zwrócić razem z produktem) lub kopia faktury imiennej. 

Prosimy mieć na uwadze, że podstawowym warunkiem uprawniającym Konsumenta do wyżej wspomnianego zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie wspomnianego towaru jest, by zakupiony towar, którego ma dotyczyć zwrot, nie był towarem wykonanym na specjalne zamówienie klienta. Towar wykonany na specjalne zamówienie klienta to np.:

  • produkt niedostępny standardowo w naszym sklepie – np. Klient nie znalazł lustra o interesujących go wymiarach i zamówił lustro na konkretny, podany przez siebie wymiar etc.
  • produkty dostępne w naszym sklepie, ale zmodyfikowane na życzenie Klienta – np. Klient zażyczył sobie przeniesienie włącznika ze standardowej prawej na lewą stronę, zmienił domyślny, biały kolor ramy na wybrany przez siebie, zmienił układ lub liczbę żarówek w lustrze, poprosił o podniesienie, wydłużenie lub inne modyfikacje toaletki etc.

Jeśli zamówiony Towar nie został wykony na specjalne zamówienie, czyli był standardowym, niemodyfikowanym produktem dostępnym w sklepie, Klient będący Konsumentem ma możliwość dokonania zwrotu tego produktu na zasadach podanych powyżej.

Po spełnieniu powyższych warunków, zwracany produkt należy dostarczyć do siedziby naszej firmy we własnym zakresie i na koszt własny, mając na względzie możliwie jak najlepsze zabezpieczenie towaru na czas transportu oraz jego ewentualne ubezpieczenie dla własnego bezpieczeństwa. Prosimy pamiętać, że zwracający ma obowiązek odesłać produkt w stanie idealnym – bez śladów: użytkowania, ingerencji w konstrukcję i inne elementy produktu lub uszkodzeń mechanicznych.

Po dotarciu produktu do naszej firmy, przedstawiciel dokonuje oględzin oraz sprawdzenia tego produktu celem oceny czy nie został on uszkodzony lub nie nosi śladów wyraźnego użytkowania. Pamiętaj, że za zmniejszenie wartości zwracanego produktu, tj. uszkodzenia, zarysowania, wyraźne ślady użytkowania, odpowiada zwracający produkt Konsument, więc wartość produktu może w takim przypadku zostać pomniejszona o wykryte przez przedstawiciela firmy wady produktu.

Nie później niż 14 dni od momentu dostarczenia do siedziby firmy zwracanego Towaru, firma ZAP project zwraca Konsumentowi wszystkie poniesione przy zakupie Towaru koszty tj. koszt produktu + ewentualne koszty wysyłki poniesione przy zakupie, w formie ustalonej pomiędzy Konsumentem, a firmą ZAP project (np. przelewem). Jeśli pracownik firmy wykrył wspomniane powyżej wady zwracanego produktu, zwrócona kwota może zostać pomniejszona o wartość wykrytych wad lub śladów użytkowania. Konsumentowi nie są zwracane koszty pakowania, zabezpieczenia i dostarczenia do siedziby firmy zwracanego Towaru.

Poza „zwrotem Towaru bez podania przyczyny”, Klientowi przysługuje także zwrot gwarancyjny po wykryciu wad otrzymanego produktu, które nie są wynikiem użytkowania niezgodnego z warunkami gwarancji. Warunki takich zwrotów zostały przedstawione na stronie Gwarancja producenta.

Ta strona używa plików cookies. Pełny zakres wykorzystania plików cookies oraz przetwarzania Twoich danych osobowych możesz znaleźć w naszej polityce prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszą polityką prywatności oraz wykorzystaniem plików cookies, po prostu opuść tę stronę.